MENY

Miljö/hållbarhet

Tositos service och engagemang sträcker sig långt utanför de kvadratmeterytor vi förvaltar. Vi arbetar aktivt för att bidra till hållbar samhällsutveckling där människor trivs och mår bra. Allt detta ryms inom vad vi kallar för Tosito 4 You.

Vi är engagerade i Klimatrådet för Jönköpings län.

Klimatrådet arbetar med att förverkliga Jönköpings läns vision ”Plusenergilän 2050”.
Rådet är pådrivande, sprider kunskap och skapar mötesplatser för miljö-, klimat- och energifrågor. Tidningen +E, Klimatveckan och Klimatpriset – som varje år uppmärksammar innovativa energi- eller klimatförbättrande insatser – är några exempel på satsningar.

Alla länets kommuner, regionen, många myndigheter, högskolan och ett stort antal företag och ideella organisationer är sedan 2011 engagerade i Klimatrådets arbete.

Är du intresserad av hur Klimatrådet arbetar?

Läs mer på klimatradet.se

4u_skog

Munksjötornet miljöcertifieras med LEED Gold

Leed är en miljöcertifieringsmetod utvecklad i USA och förkortningen LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design.

Certifieringen blev klar i oktober 2017 och innebär en bedömning inom områdena;

– ”Sustainable sites”
– Närmiljö
– Vattenanvändning
– Energianvändning
– Material
– Inomhusklimat

Munksjotornet-1200x600