MENY
TOSITO-parkgatan

Om Tosito

Välkommen till Tosito – ett lokalt engagerat fastighetsbolag i Jönköping!

Om oss
Vårt fastighetsbestånd samt projektarbete har vi valt att koncentrera till Jönköpings innerstad. För oss är det viktigt att våra kunder trivs, därför månar vi om att hålla hög servicegrad med personligt engagemang. Våra fastigheter utvecklas och förvaltas på ett hållbart sätt. Vi arbetar också aktivt för att bidra till den långsiktiga utvecklingen av staden.

Under 2016 utvecklade vi oss också gällande byggnation av bostadsrätter och arbetar nu aktivt med att bygga fler bostäder i Jönköping. Byggnationen av Munksjöstaden är ett att våra större projekt som vi är delaktiga i.

Affärsidé
Vårt mål är att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att skapa platser och områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka.

Ägarstruktur
Tosito ingår i den privatägda Simonssongruppen där Stig-Olof Simonsson är huvudägare. Genom Simonssongruppen har Tosito en stark och långsiktig ägare med ett stort nätverk av företag och personer verksamma inom olika branscher, något som också våra kunder kan dra nytta av på olika sätt. Simonssongruppens ambition är att växa ytterligare, såväl organiskt som genom företagsförvärv. Vi är måna om den företagskultur som byggts upp inom koncernen, präglad av värme och ödmjukhet mellan såväl medarbetare som i våra kundrelationer. För mer information om Simonssongruppen besök simonssongruppen.se.

Kort om oss

Total uthyrningsbar yta: Cirka 115 000 kvm
Antal medarbetare: 9 personer
Geografisk marknad: Centrala Jönköping och närområden
Grundades: 2004
Ägare: Stig-Olof Simonsson & Tommy Fritz
Dotterbolag: Tolust som ägs tillsammans med Lustgården

Aktuellt: