Trygg tillsammans med Tosito.

Att köpa en lägenhet i ett Tosito-projekt ska förenas med trygghet. Vi är mycket måna om att du som köpare känner dig trygg genom hela processen och det vi lämnar över, det ska både vi och du som köpare känna dig stolt över. Vår trygghet bygger på personlig närvaro, som köpare har du alltid din egna kontaktperson på Tosito som du vänder frågor och funderingar med. Att vi lämnar över bostaden vid inflyttningen betyder inte att vi lämnar föreningen, tvärtom. Vi finns kvar och ser till att föreningen och dess fastighet tas om hand!

En förening med sund ekonomi
Att den nya bostadsrättsföreningen har en sund ekonomi och en tydlig underhållsplan är av största vikt. Innan förhandsavtal respektive upplåtelseavtal tecknas med dig som köpare har föreningens kostnadskalkyl respektive ekonomiska plan granskats av två, av Boverket förklarade behöriga, intygsgivare. Intygsgivarna intygar att uppgifterna i kostnadskalkyl respektive ekonomisk plan är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att kalkylen framstår som hållbar. Detta är viktigt för dig som föreningsmedlem eftersom kalkylerna i sin tur ligger till grund för din månadsavgift.

Besiktning av bostaden
Inför det stundande tillträdet genomförs en besiktning av din nya bostad. Besiktningen utförs av en auktoriserad och oberoende besiktningsman. Du som köpare kommer att bli inbjuden att delta på denna besiktning.
Fastigheten garantibesiktigas även två år efter slutbesiktningen. Syftet med garantibesiktningen är att undersöka och åtgärda eventuella fel och brister som uppstått eller kommit fram under garantitiden.

Garanti
Vi lämnar 5 års garanti på din bostad och på fastigheten i sin helhet. Utöver detta lämnar vi extra garantier på för fastigheten särskilt kritiska byggnadsdelar såsom tätskikt och isolerskikt.

Ekonomisk förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltning tas om hand av Jönköpingsbaserade Jönköpingsbostäder. Företaget förvaltar idag ca 150 bostadsrättsföreningar och har många års erfarenhet bakom sig.

Teknisk förvaltning
Vi ombesörjer att föreningen är i trygga händer även när det gäller den tekniska förvaltningen där vi anlitar erfaren aktör att ta hand om föreningens fastighet.

Eventuellt osålda lägenheter
Tosito förbinder sig, genom bolag, att förvärva de lägenheter som inte upplåtits med bostadsrätt inom sex månader efter färdigställandet av Föreningens hus. Härigenom garanteras bostadsrättsföreningen att samtliga lägenheter upplåts med bostadsrätt och årsavgifter även för ev. osålda lägenheter betalas till bostadsrättsföreningen.

Överlämnande av bostadsrättsförening
Tosito sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar bostadsrättsföreningens intressen i upp till ett år efter godkänd slutbesiktning av fastigheten. Därefter kallas de boende till en ordinarie stämma där en ny styrelse bestående av föreningens medlemmar röstas fram av alla boende. Denna styrelse driver sedan föreningen vidare.

NKI
Vad våra köpare har för åsikter om oss och våra projekt är av största intresse. Vi arbetar aktivt för att ständigt förbättra oss i de olika processerna. Efter inflyttning gör vi med hjälp av Prognoscentret en kundundersökning där vi kartlägger hur nöjda våra köpare är och vad vi kan utveckla oss inom.