Vi tror på Jönköping. Och omvärlden.

För oss på Tosito handlar hållbarhet om att ta ansvar för vår påverkan på miljön, människorna och samhället. Det är en förutsättning för att kunna ta ett ekonomiskt ansvar och vara lönsamma nu och i framtiden. Vi vill bidra till hållbar samhällsutveckling där människor trivs, mår bra och där det är lätt att leva och lätt att göra hållbara val.

Som lokalt företag har vi ett stort engagemang för lokalsamhället och Jönköpings utveckling. Förutom att ta ansvar för vår egen verksamhets påverkan på samhället, så vill vi också bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att skapa platser och områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka. Dessutom bidrar vi till initiativ som vi brinner lite extra för.

Hållbar miljö

Som fastighetsägare vill vi verka för en god miljö. Vi beaktar hållbarhetsaspekter vid nybyggnation och förvaltning av fastigheter och kommunicerar de hållbarhetsöverväganden vi gör. För oss är det viktigt att använda sunda material, att arbeta aktivt för att minska vår förbrukning av värme, el och vatten, minska våra transporter samt att optimera vår avfallshantering. Vi är även lyhörda för nya, bättre energialternativ, nya material och tekniker. Exempelvis är vår fastighet Munksjötornet certifierat enligt LEED gold. Vi är även engagerade i Klimatrådet, som är en samordnande kraft för att förverkliga Jönköpings läns vision att vara ett Plusenergilän år 2050. Läs mer på www.klimatradet.se

Social hållbarhet

Vi arbetar för att vara engagerade samhällsmedborgare och försöka stötta där vi kan. Ofta projekt med fokus på barn och ungdomar.

Några vi sponsrar eller samarbetar med: 

Singoalla (Pingstkyrkan) barn till ensamstående föräldrar, Tappra Barn och vi sponsrar olika föreningar och projekt med fokus på barn och ungdomar, som teater, musik, HV71, JIK, Hallby Handboll, KFUM Ungdomens Hus, och kanotstadion med flera

Ekonomisk hållbarhet

Tosito är ett företag som gör mer än att äga, bygga och förvalta fastigheter. För att säkerställa bolagets fortsatta lönsamhet arbetar vi med trygg belåningsnivå, stabila kassaflöden, stabilt resultat och årliga förbättringsmål. Vi är även engagerade i Jönköping City och Fastighetsägare i City.