Vår omvärld

Vår hållbara framtid

En hållbar grund.

Hållbarhet för oss handlar om att ta ansvar för vår påverkan på miljön, människorna och samhället. För oss är hållbarhet en förutsättning för att kunna ta ekonomiskt ansvar och vara lönsamma, nu och i framtiden. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling där människor trivs och mår bra. Vi vill göra det lätt att leva och lätt att göra hållbara val.

Som lokalt företag känner vi starkt engagemang för lokalsamhälle och hållbar stadsplanering. Vi tar både ansvar för hur vår egen verksamhet påverkar samhället och för att utvecklas i en hållbar riktning. Vi gör det genom att skapa platser och områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka. Sist men inte minst premierar vi ofta och gärna det lokala förenings- och näringslivet och olika initiativ som får vårt hjärta att slå ett extra slag.

Vår hållbara framtid (Pdf-fil)

Ett hållbart byggande

• Vi bygger just nu ett hus i hybridlösning mellan trä och betong, vilket halverar stommens koldioxidutsläpp, en lösning som vi framöver kommer att arbeta vidare med.
• Vi installerar solpanel på de fastigheter och projekt där möjligheten finns.
• Vi bygger smarta och yteffektiva bostäder, med genomtänkta planlösningar och kreativa förvaringslösningar.
• Vi skapar bostadshus som rymmer hållbara mötes platser och plats för lek, rekreation och gemenskap.
• Vi väljer sunda material som belastar miljön så lite som möjligt.
• Vi anlitar vi bara entreprenörer som verkar under fackliga avtal, svenska lagar och regler.
• Vi jobbar aktivt för att effektivisera våra transporter och minska byggavfall.
• Vi ser till att alla fastigheter kan få el från lokal vindkraft.
• Vår sigill-byggnad i Jönköping, Munksjötornet, är LEED-certifierat.

En hållbar förvaltning

• Vi vill göra det lättare för fler att leva hållbart och vi lever som vi lär.
• Vi gör hållbara val när det gäller material och leverantörer.
• Vi stänger alltid av elektroniken när vi går för dagen.
• Vi undviker onödiga utskrifter och försöker aktivt minska förbrukning av el, värme och vatten.
• Vi jobbar med hållbar förvaltning genom att köra med elbilar och arbetar aktivt för att hitta de bästa lösningarna för avfallshantering.
• Vi ser till att det finns tillgängliga cykelrum, tillräckligt många laddstolpar och möjlighet att vara en del av en bil- eller cykelpool.
• Vi har installerat närvarostyrd belysning vid våra fastigheter så det alltid är ljust när det behövs men inte drar el i onödan.

En hållbar stadsutveckling

• Vi bryr oss om Jönköpings hållbara utveckling och vill alltid leverera mer än bara en lokal. Vi erbjuder ”gröna” hyreskontrakt för de företag som vill vara med och bidra tillsammans med oss.
• Vi bygger långsiktigt hållbara relationer genom att alltid se till att våra hyresgäster får en personlig kontakt.
• Vi är engagerade i Klimatrådet och samarbetar och samverkar med flera lokala aktörer för en grönare framtid, bl.a. Jönköping City och Fastighetsägare i City.
• Vi genomför NKI på våra bostadshus för att få en bra och rättvis bild av våra projekt och möjliga förbättringar.
• Vi deltar i Fastighetsbarometern.
• Vi väljer lokala leverantörer och underleverantörer, för kortare transporter och stärkt näringsliv i vår omgivning.

Ett hållbart samhälle

• Vi arbetar med trygg belåningsnivå, stabila kassaflöden, stabilt resultat och årliga förbättringsmål.
• Vi har ständigt fokus på att alla våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Vår ambition är att vara Jönköpings bästa arbetsplats.
• Vi vill vara engagerade samhällsmedborgare och därför stöttar vi bland annat ungdomar som av olika anledningar inte har möjlighet att delta i idrotts- eller kulturevenemang.
• Vi stöttar bland andra: Tappra Barn, Singoalla (Pingstkyrkan) barn till ensamstående föräldrar, kulturorganisationer, HV71, JIK, Hallby Handboll, KFUM Ungdomens Hus, kanotstadion.